Zarząd Fundacji 

dieta, handle, autyzm, program son-rise, metoda opcji
Ela Wilk

Elżbieta Wilk – doradca żywieniowy, psychodietetyk, skriner HANDLE® (Holistyczne Podejście do Neurorozwoju i Efektywnego Uczenia się). Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku „Od badań mózgu do praktyki psychologicznej”. Uczestniczyła w kursach prowadzonych przez Autism Treatment Center of America®, Członkini Zarządu Fundacji Być Bliżej Siebie od połowy roku 2015, prowadzi porady dietetycznoterapeutyczne dla dzieci ze spektrum autyzmu.

 

 

 

 

integracja sensoryczna, start up, program son-rise, metoda opcji, wolontariat
Dominika Solecka-Nowak

Dominika Solecka-Nowak – absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej, pedagog specjalny, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej (°II), nauczyciel i terapeuta osób z autyzmem zarówno w środowisku szkolnym (specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy) jak i domowym, uczestniczka szkoleń o tematyce autyzmu w Polsce i za granicą („The Son-Rise Program® Start-Up” oraz „The Son-Rise Program® Maximum Impact” w USA), Członkini Zarządu Fundacji Być Bliżej Siebie od początku czyli od maja 2011 roku.

 

 

 


Funkcje Członków Zarządu Fundacji Być Bliżej Siebie pełnione są społecznie.