2012Raun Kaufman – „pierwsze dziecko” Programu Son-Rise w Polsce!

Raun K. Kaufman, program son-rise, autyzm

W czerwcu Fundacja zorganizowała w dwóch miastach Polski (Warszawa i Katowice) całodzienne warsztaty „Przełomowe strategie dla autyzmu” dla rodziców dzieci i dorosłych z autyzmem oraz ich wolontariuszy oraz specjalistów związanych z terapią, które poprowadził certyfikowany nauczyciel Programu Son-Rise – Raun K. Kaufman, a jednocześnie osoba, która sama całkowicie wyzdrowiała z autyzmu.

 

» Więcej

 

Raun Kaufman w Polsce, autyzm, być bliżej siebieW warsztatach wzięło udział w sumie prawie sto pięćdziesiąt osób.

Raun Kaufman przeprowadził także 13 specjalistycznych dwugodzinnych indywidualnych konsultacji dla rodziców dzieci z autyzmem wraz z dziećmi.

Fundacja zapewniła też pełne tłumaczenie warsztatów i konsultacji.

 

 

» Mniej


Charytatywny koncert „TRZECIE ŚNIADANIE”

Wystąpił Tomasz Krzymińskikoncert, autyzm, terapia son-rise

 

W październiku odbył się koncert na rzecz Fundacji, na którym wystąpił Tomek Krzymiński.

Spotkaliśmy się w restauracji Śniadaniownia, na warszawskim Mokotowie. Przybyli sympatycy ciepłej, poetyckiej nuty.

» Więcej

 

Po koncercie odbyło się spotkanie dla rodziców dzieci z autyzmem oraz specjalistów z przedstawicielami Fundacji na temat terapii autyzmu Programem Son-Rise. 

Bardzo dziękujemy za gkoncert charytatywny, autyzm, terapia, program son-riseościnę restauracji Śniadaniownia i Tomkowi za pomoc i wspaniały koncert.

 

 

 

 

 

» Mniej


Rodzice, wolontariusze i specjaliści z Polski w Autism Treatment Center of America

W kwietniu, czerwcu, sierpniu i wrześniu Fundacja pomogła w organizacji wyjazdu rodziców dzieci z autyzmem oraz ich wolontariuszy i specjalistów na 5-dniowe kursy szkoleniowe Start-Up Programu Son-Rise oraz Maximum Impact. Fundacja pomagała w kwestiach językowych tłumacząc z języka angielskiego kwestionariusze rejestracyjne oraz o pomoc finansową dla uczestników.

» Więcej

Wszyscy rodzice otrzymali dofinansowania od ATCA (w tym sięgające 100%).

Fundacja pośredniczyła w zorganizowaniu doświadczonego tłumacza symultanicznego, który wyjechał z potrzebującymi jego pomocy rodzicami do USA, a także udzieliła wsparcia finansowego w pokryciu części kosztów związanych z tym wyjazdem. Została także udzielona pomoc w zakresie aplikowania o wizy amerykańskie.

» Mniej