Effathaeffatha
Kliknij w logotyp aby przejść na stronę Effathy

Spółka Effatha powstała w 2001 roku jako podmiot medyczny, świadczący szeroki zakres wsparcia

osobom ze spektrum autyzmu i innymi zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzinom i otoczeniu. Effatha – Ośrodek dla Osób z Autyzmem tworzy zespół lekarzy, pielęgniarek, psychologów, pedagogów i fizjoterapeutów, którzy pracują
w Poradni dla Dzieci z Autyzmem, w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz na Oddziale i w Filii Oddziału Dziennego. Zapewniamy kompleksową diagnozę i opiekę dzieciom i młodzieży z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju. 

W swoim działaniu kierujemy się najlepszymi praktykami w zakresie diagnozy, leczenia i rehabilitacji, czerpiąc wiedzę i doświadczenia z wiodących miejsc
w tej dziedzinie.

Jednocześnie wnosimy własny potencjał poznawczy i praktyczny, wzbogacany w codziennej pracy przez prężny i profesjonalny zespół z dużym doświadczeniem zawodowym, na bieżąco superwizowanym.

Pracujemy zespołowo, dążąc do zapewnienia wysokiej jakości usług i ich ciągłości w duchu poszanowania godności i wartości każdego z nas.

Osoby objęte naszymi oddziaływaniami staramy się przygotować do samodzielnego i godnego życia.

W swym działaniu odkrywamy i podkreślamy  pozytywne strony każdej osoby by pomóc jej odnaleźć swoje miejsce w społeczeństwie.

Ważnym elementem naszej misji jest szerzenie wiedzy o autyzmie.