Stowarzyszenie „ZACISZE”zacisze
Kliknij w logotyp, aby przejść na stronę Stowarzyszenia „ZACISZE”

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Autystycznych „ZACISZE”

(KRS 0000351260)
Pomagamy dzieciom z autyzmem stać się szczęśliwymi dorosłymi.
Pomagamy nam, dorosłym, być szczęśliwymi rodzicami.
Działamy tu i teraz na rzecz naszych rodzin.

Członkami naszego Stowarzyszenia są rodzice dzieci dotkniętych autyzmem lub zespołem Aspergera. W ciągu ostatnich 5 lat  Stowarzyszenie zrealizowało ponad 25 projektów terapeutycznych dla dzieci z autyzmem lub zespołem Aspergera z terenu powiatu krakowskiego, wielickiego oraz m. Krakowa. Głównym celem tych projektów było wsparcie rodzin dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu poprzez intensyfikację oddziaływań o charakterze terapeutycznym oraz edukacyjnym. 
Działamy także w sferze szerzenia wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu m. in współorganizując „Autyzm nie przegap – Przegląd filmów o autyzmie i zespole Aspergera”.
To co osiągamy jest pracą naszych rodziców, członków Stowarzyszenia, ale niemożliwe byłoby bez wsparcia darczyńców.