Program Son-Rise


 


 

Czym jest The Son-Rise Program®?

Od 1983 roku Autism Treatment Center of Americaᵀᴹ zapewnia innowacyjne kursy szkoleniowe dla rodziców IMG_0016i specjalistów opiekujących się dziećmi dotkniętymi autyzmem, spektrum zaburzeń autystycznych, całościowymi zaburzeniami rozwoju i innymi trudnościami w rozwoju. The Son-Rise Program® uczy określonego, i jednocześnie wszechstronnego systemu terapii i edukacji zaprojektowanego, by pomóc rodzinom i opiekunom umożliwić dzieciom znaczne doskonalenie się we wszystkich obszarach dotyczących uczenia się, rozwoju, komunikacji i nabywania umiejętności. Oferuje wysoce efektywne techniki edukacyjne, strategie i zasady do zaprojektowania, uzupełniania i prowadzenia stymulującego, wysoko energetycznego programu skoncentrowanego na dziecku, prowadzonego w domu „jeden na jeden”.

Co czyni The Son-Rise Program® innym?

W The Son-Rise Program® po raz pierwszy zostało zasugerowane, że dzieci z wymienionymi diagnozami mają potencjał do wyjątkowego uzdrawiania się i rozwoju. The Son-Rise Program® opracował innowacyjny, edukacyjny sposób terapii, który zakłada dołączanie się do dzieci zamiast występowania przeciwko nim. Ten program umiejscawia rodziców jako kluczowych nauczycieli, terapeutów i dyrektorów swojego własnego programu i korzysta z domu, jako najbardziej sprzyjającego środowiska pomocy swoim dzieciom. The Son-Rise Program® odważył się zasugerować, że szacunek i głęboka troska będzie najważniejszym czynnikiem, mającym wpływ na motywację dziecka do uczenia się, i od początku uczynił miłość i akceptację istotną częścią wszystkich procesów uczenia się. Przyjmując tę postawę po pierwsze tworzy się więź i bezpieczne otoczenie, a następnie wprowadza pewne i sprawdzone strategie zapoczątkowane przez The Son-Rise Program®. Te zasady są kamieniami węgielnymi tego podejścia.

W jaki sposób zasady działania i techniki pracy stosowane w The Son-Rise Program® pomagają dzieciom specjalnej troski?

* Dołączanie do rytualistycznych i powtarzających się zachowań dziecka daje klucz do rozwiązania tajemnicy tych zachowań i ułatwia kontakt wzrokowy, rozwój społeczny i włączenie innych do zabawy.

* Wykorzystywanie własnej motywacji dziecka doskonali jego proces uczenia się i buduje fundament pod edukację i nabywanie umiejętności.

* Nauka poprzez zabawę interaktywną owocuje efektywną i znaczącą socjalizacją i komunikacją.

* Stosowanie energii, ekscytacji i entuzjazmu zwraca uwagę dzieci oraz inspiruje ich stałą chęć do nauki i interakcji.

* Przyjęcie wolnej od osądów i optymistycznej postawy w The Son-Rise Program® maksymalizuje radość, uwagę i pragnienia dzieci.

* Umiejscowienie rodzica jako najważniejszego i trwałego źródła prowadzi do najbardziej spójnej i konsekwentnej koncentracji na szkoleniu, edukacji i inspirowaniu rozwoju.

* Stworzenie bezpiecznego, wolnego od zakłóceń obszaru do pracy / zabawy daje optymalne otoczenie do nauki i rozwoju.