HistoriaWyjście z autyzmu jednego dziecka dało początek międzynarodowej metodzie terapii.

Historia naszego programu terapii autyzmu.

The Son-Rise Program® został stworzony przez pisarzy/nauczycieli Barrego („Bears”) Neila Kaufmana i Samahrię Lyte Kaufman, kiedy ich syn Raun został zdiagnozowany jako głęboko i „nieuleczalnie” autystyczny. Pomimo tego, że zostało im doradzone umieszczenie go w zakładzie opieki ze względu na jego „beznadziejny, dożywotni stan”, Kaufmanowie zaprojektowali innowacyjny, domowy, skoncentrowany na dziecku program, jako próbę dotarcia do ich małego chłopca. Unikalny program Kaufmanów, który był zupełnym odwróceniem się od istniejęcych metod terapii, zmienił Rauna z milczącego, wycofanego dziecka o ilorazie inteligencji poniżej 30, w bardzo komunikatywnego, nawiązującego społeczne relacje chłopca, z ilorazem inteligencji bliskim geniusza.

Nie przejawiając żadnych oznak wcześniejszego stanu, Raun ukończył Uniwersytet Ivy League, został dyrektorem centrum edukacyjnego dla dzieci w wieku szkolnym. Obecnie uczy osoby i rodziny w Amerykańskim Centrum Terapii Autyzmu. Po publikacji bestsellera „Przebudzenie naszego syna” (zaktualizowanego jako „Son-Rise: The Miracle Continues”) i nagradzanego filmu NBC-TV pt. „Son-Rise: A Miracle of Love”, Kaufmanowie zostali zasypani prośbami o pomoc. W odpowiedzi na nie, Kaufmanowie utworzyli The Option Institute (Instytut Opcji) oraz the Autism Treatment Center of America (Amerykańskie Centrum Terapii Autyzmu), gdzie uczą Programu Son-Rise od 1983 roku.

Od ponad 3 dekad Kaufmanowie wraz z ich oddanymi, szeroko przeszkolonymi pracownikami pomagają tysiącom rodziców i specjalistów z całego świata nawiązywać kontakt z dziećmi wcześniej uznawanymi za „nieosiągalne”. W programach na terenie Amerykańskiego Centrum Terapii Autyzmu oraz w międzynarodowych szkoleniach outreach brały udział osoby z 66 różnych krajów, z 6 kontynentów.

Kaufmanowie są autorami 12 tytułów. Wydano ponad 3 miliony egzemplarzy ich książek, w 22 językach, w ponad 65 krajach. Kilka z nich to obowiązkowe lektury na studiach w ponad 280 uniwersytetach.

The Son-Rise Program® i Kaufmanowie byli prezentowani w ponad 2 000 artykółw i programów w głównych mediach na świecie takich, jak: The New York Times, The Washington Post, The Los Angeles Times, The Chicago Tribune, Cosmopolitan Magazine, Self Magazine, Parenting Magazine, The Daily Telegraph, The BBC (British Broadcasting Company) oraz Good Morning America. Praca Kaufmanów znalazła poparcie takich szanowanych autorytetów, jak Coretta Scott King, Jimmy Carter, Dr. Carl Rogers, Deepak Chopra, Bernie Siegel, Norman Cousins, Lou Holtz, John Bradshaw, Bill Cosby, Dr. Wayne Dyer i wielu innych.