Fundatorzy 

Dnia 5 maja 2011 roku został podpisany akt założycielski stanowiący o zawiązaniu Fundacji Być Bliżej Siebie.

Stało się to w kancelarii notarialnej w Warszawie w obecności Pani Notariusz i przyszłego Zarządu, stanowiącego teraz grupę Fundatorów, a byli nimi: Dominika Solecka-Nowak, Małgorzata Wróblewska i Adrian Borowik.

Od tego dnia krok po kroku rozwijamy się ucząc od siebie i uczymy się od siebie – wzajemnie pomagając w rozwoju zarówno naszej organizacji, jak i nam samym.