Rada Fundacji 

Przewodnicząca:

Anna Wiśniewska-Szmit

Członkinie Rady:

Agnieszka Lemańska

Agnieszka „Maga” Błażejowska


Funkcje zarówno Przewodniczącej jak i Członkiń Rady Fundacji Być Bliżej Siebie są pełnione społecznie.