KontaktFundacja Być Bliżej Siebie z siedzibą w Warszawie.

KRS: …………… 0000388747
NIP: ……………. 525 251 20 09
REGON: ……… 142 972 919

VW Bank Plus Konto Biznes:
32 2130 0004 2001 0568 5599 0001


 

 

Dominika  tel. 793 470 111, e-mail: dominika@bycblizejsiebie.pl

 

Ela – tel. 662 986 584   wtorki, godz. 17:00 – 20:00, email: ela@bycblizejsiebie.pl