2013Nauczyciel, pisarz, Dyrektor Edukacji Globalnej w Autism Raun Kaufman w Polsce, program son-rise, fundacja być bliżej siebie, autyzmTreatmen Center of America, w dzieciństwie osoba z autyzmem – RAUN KAUFMAN wraca do Polski!

W maju Fundacja ponownie zorganizowała spotkanie z nauczycielem Programu Son-Rise, Raun’em
Kaufman’em.

Tym razem odbyły się warsztaty 2 dniowe (Warszawa, Katowice) oraz jednodniowe (Poznań). Warsztaty „Przełomowe Strategie dla Autyzmu” wprowadzały uczestników w podstawowe informacje na temat autyzmu oraz efektywnej terapii osób z autyzmem.

» Więcej

 

W każdym z tych miast Fundacja zorganizowała również indywidualne konsultacje z Raun’em Kaufman’em, w których mogli wziąć udział rodzice osób z autyzmem, aby pracować nad efektywnością prowadzonej przez nich terapii.

W trakcie warsztatów uczestnicy mogli nauczyć się jak:

  • pomóc swojemu dziecku wyjść poza autostymulacje – bez zatrzymywania lub zniechęcania dziecka do tych zachowań,
  • używać zainteresowań Twojego dziecka do pomocy mu w nabywaniu nowych umiejętności – bez konieczności popychania lub wywierania nacisku,
  • rozumieć Cztery Podstawy Socjalizacji,
  • drastycznie zmniejszyć napady złości, bicie, krzyki i inne podobne zachowania Twojego dziecka – bez złoszczenia się lub karania dziecka,
  • zmienić pokój w Twoim domu w specjalne pomieszczenie skupienia, zaprojektowane tak, aby zapobiec nadmiernej stymulacji i zmaksymalizować naukę i interakcje,
  • pielęgnować zrelaksowaną, akceptującą i optymistyczną postawę w stosunku do Twojego dziecka,
  • umożliwić Twojemu dziecku tworzenie głębokich i pełnych uczuć relacji z innymi.

Warsztaty składały się z zabawnego i intensywnego wykładu, zajęć interaktywnych, przykładów wideo oraz czasu poświęconego na odpowiadanie na pytania uczestników.

» Mniej


Wirtualne spotkania z Raun’em Kaufman’em

W kwietniu udało nam się zorganizować serię multimedialnych spotkań z nauczycielem Programu Son-Rise, Raun’em Kaufman’em.

» Więcej

 

Lublin, Wodzisław Śl. Oraz Poznań, w tych miastach, przy pomocy lokalnych placówek związanych z terapią autyzmu zorganizowaliśmy parogodzinne spotkania, na których rodzice osób z autyzmem i specjaliści zajmujący się terapią mieli okazję wysłuchać wykładu Raun’a oraz uzyskać odpowiedzi na zadawane pytania.

Wstęp na wykłady był bezpłatny.

» Mniej


Polacy ponownie w USA, w Autism Treatment Center of America na kursach szkoleniowych o Programie Son-Rise.

W ciągu całego roku Fundacja pomagała w organizacji wyjazdu rodziców dzieci z autyzmem oraz ich wolontariuszy i specjalistów na 5-dniowe kursy szkoleniowe Programu Son-Rise.

Były to zarówno kursy początkowe, Start Up, ale też i kursy zaawansowane (Maximum Impact oraz New Frontiers).

» Więcej

 

Fundacja pomagała w kwestiach językowych tłumacząc z języka angielskiego kwestionariusze rejestracyjne oraz o pomoc finansową dla uczestników. Wszyscy rodzice otrzymali dofinansowania od ATCA (większość na poziomie 50-70%%).

Fundacja pośredniczyła w zorganizowaniu doświadczonego tłumacza symultanicznego, który wyjechał z potrzebującymi jego pomocy rodzicami do USA, a także udzieliła wsparcia finansowego w pokryciu części kosztów związanych z tym wyjazdem.

Została także udzielona pomoc w zakresie aplikowania o wizy amerykańskie.

» Mniej