„Pokochaj Autyzm w Twojej Szkole”


Pokochaj Autyzm,Skierniewice, 2.04.2016, A3

Program

1. Pomoc dziecku z autyzmem w jego utrudnieniach percepcyjnych. (90 min.)

Elżbieta Wilk

Treść wykładu:

 • Geneza nietypowych zachowań w autyzmie.
 • Wpływ kondycji układu pokarmowego na zaburzenia zmysłów dziecka.
 • Problemy percepcyjne w autyzmie i wynikające z tego trudności w kontaktach z otoczeniem.
 • Indywidualna pomoc dziecku przy jego specyficznych potrzebach i wrażliwościach percepcyjnych

 

2. Komunikacja osób z wyzwaniami w rozwoju społecznym. (90 min.)

Dominika Solecka-Nowak

Treść wykładu:

 • Czym są i jakich sfer dotyczą wyzwania w rozwoju społecznym?
 • Kilka słów o komunikacji i jej elementach
 • Jak zachęcać do komunikowania się.
 • Sposoby radzenia sobie z tzw.”zachowaniami trudnymi”

 

3. Jak wspierać i inspirować do rozwoju osoby z autyzmem w szkole? (90 min.)

Adrian Borowik

Treść wykładu:

 • Kształtowanie interakcji w rozwoju społecznym osoby z autyzmem.
 • Elastyczność, jako wyzwanie społeczne w kontekście zajęć szkolnych.
 • Waga otoczenia, w którym funkcjonuje osoba z autyzmem – klasa, uczniowe, nauczyciel, pokój skupienia.
 • Strategie pomocne w procesie edukacyjnym.

Prelegenci

 

Ela cięte

Elżbieta Wilk

– doradca żywieniowy, psychodietetyk, skriner HANDLE® (Holistyczne Podejście do Neurorozwoju i Efektywnego Uczenia się). Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku „Od badań mózgu do praktyki psychologicznej”. Uczestniczyła w kursach prowadzonych przez Autism Treatment Center of America®, Członek Zarządu Fundacji Być Bliżej Siebie wspierającej osoby z autyzmem oraz ich rodziny, prowadzi porady dietetyczno- terapeutyczne dla dzieci ze spektrum autyzmu.

 

 


 

Dominika Solecka-NowakAutyzm w szkole

– absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej, pedagog specjalny, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej (°II), nauczyciel i terapeuta osób z autyzmem zarówno w środowisku szkolnym (specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy) jak i domowym, uczestniczka szkoleń o tematyce autyzmu w Polsce i za granicą („The Son-Rise Program® Start-Up” oraz „The Son-Rise Program® Maximum Impact” w USA), Członek Zarządu Fundacji Być Bliżej Siebie wspierającej osoby z autyzmem oraz ich rodziny.

 

 


 

Adrian BorowikAdrian Borowik

– pedagog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Trener, zwolennik podejścia pełnego miłości, radości i dobrej zabawy w terapii autyzmu. Współfundator oraz Członek Zarządu Fundacji Być Bliżej Siebie. Założyciel Przylądka Dobrej Nadziei, poprzez który działa prowadząc warsztaty dotyczące konkretnych aspektów terapii autyzmu. Ukończył kurs The Son-Rise Program® Start Up oraz Maximum Impact, kurs wprowadzający oraz kurs podstawowy HANDLE® oraz szereg innych szkoleń z zakresu terapii autyzmu i podobnych wyzwań rozwojowych.

.