Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinomlogo_centrum_krakow logo mcp
Kliknij w logotyp, aby przejść na stronę Centrum Maltańskiego

Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom powstało z inicjatywy Polskich Kawalerów Maltańskich i działa od września 2006 roku. Jego głównym celem jest wszechstronna pomoc dzieciom z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego.

  • dzieciom, których rozwój jest opóźniony, przebiega nieharmonijnie lub nieprawidłowo.

  • Dzieciom z upośledzeniem umysłowym, wadami genetycznymi, autyzmem, porażeniem mózgowym.

  • rodzinom, którym potrzebne jest psychologiczne wsparcie oraz pomoc w wychowywaniu i skutecznej stymulacji rozwoju dziecka.

Centrum oferuje pomoc nieodpłatnie dzieciom w wieku 0-7 lat. W ramach programu zapewnia dla dzieci: zajęcia indywidualne, zajęcia grupowe, przedszkole specjalne. Dla rodziców: zajęcia edukacyjne, warsztaty, psychoterapię, a dla specjalistów: warsztaty, szkolenia, konsultacje, oraz superwizje.

System pracy specjalistów opierający się na pracy zespołowej zakłada takie objęcie dziecka opieką, aby miało ono zapewniony dostęp do każdego terapeuty: psychologa, pedagoga, logopedy, fizjoterapeuty, a także możliwość konsultacji z lekarzami rehabilitacji, neurologiem, czy psychiatrą. Spotkaniom ewaluacyjne zespołu umożliwiają również w skuteczny sposób modyfikowanie indywidualnego programu terapeutycznego pod aktualne potrzeby dziecka.

Maltańskie Centrum Pomocy w swojej strukturze posiada również przedszkole specjalne, które zapewnia kompleksową opiekę i terapię dzieciom w wieku od 3 do7 lat. Dzieci o zbliżonych umiejętnościach ruchowych i poznawczych przebywają w małych grupach, co stwarza optymalne warunki ich wszechstronnego rozwoju. Dzieci korzystają z pełnej opieki rehabilitacyjnej na miejscu. W przedszkolu panuje przyjazny klimat, który tworzy wyspecjalizowana kadra pedagogów.

Model pomocy Centrum opiera się na założeniu, że optymalny poziom rozwoju, jak też droga, która do niego prowadzi jest indywidualna dla każdego dziecka i jego rodziny, a system rodzinny jest integralną całością, jest też jedynym środowiskiem, które może zapewnić małemu dziecku najlepsze warunki rozwoju. Stąd też w metodach terapeutycznych przeważają te podejścia, które kładą nacisk na niepowtarzalność i specyfikę dziecka i jego całej rodziny starając się wydobywać mocne strony i bazować na zasobach.