Jak to działa?W jaki sposób zasady działania i techniki pracy stosowane w The Son-Rise Program® pomagają dzieciom specjalnej troski?

* Dołączanie do rytualistycznych i powtarzających się zachowań dziecka daje klucz do rozwiązania tajemnicy tych zachowań i ułatwia kontakt wzrokowy, rozwój społeczny i włączenie innych do zabawy.

* Wykorzystywanie własnej motywacji dziecka doskonali jego proces uczenia się i buduje fundament pod edukację i nabywanie umiejętności.

* Nauka poprzez zabawę interaktywną owocuje efektywną i znaczącą socjalizacją i komunikacją.

* Stosowanie energii, ekscytacji i entuzjazmu zwraca uwagę dzieci oraz inspiruje ich stałą chęć do nauki i interakcji.

marta pianko - lew jest wsrod nas* Przyjęcie wolnej od osądów i optymistycznej postawy w The Son-Rise Program® maksymalizuje radość, uwagę i pragnienia dzieci.

* Umiejscowienie rodzica jako najważniejszego i trwałego źródła prowadzi do najbardziej spójnej i konsekwentnej koncentracji na szkoleniu, edukacji i inspirowaniu rozwoju.

* Stworzenie bezpiecznego, wolnego od zakłóceń obszaru do pracy / zabawy daje optymalne otoczenie do nauki i rozwoju.