Intensiveautyzm, program son-rise, intensive,

The Son-Rise Program® Intensive

jest pięciodniowym zindywidualizowanym szkoleniem, które oferuje doświadczenie edukacyjne zarówno Tobie, jak i Twojemu dziecku jednocześnie.

Kiedy nasi Facylitatorzy, wykorzystując pełne szacunku, troski i wsparcia podejście, przez maksymalnie 8 godzin dziennie zapewniają intensywą stymulację i nawiązują interakcje z Twoim dzieckiem, nasi Nauczyciele Programu Son-Rise pracują bezpośrednio z Tobą, by przekazać Ci konkretne umiejętności, narzędzia i techniki, które wzbogacą i zmaksymalizują Twój domowy The Son-Rise Program®.

To zaawansowane szkolenie wymaga wcześniejszego udziału w The Son-Rise Program® Start-Up.


Tekst jest tłumaczeniem ze strony Autism Treatment Center of America®