Białystok, 28.07 

Bezpłatny wykład, autyzm, metoda opcji, program son-rise, raun kaufman, ron kaufman