Główne założenia Programu Son-Rise Zasady podejścia do autyzmu, które sprawiają, że The Son-Rise Program® jest tak unikalny i efektywny

   • Potencjał Twego dziecka jest nieograniczony

Nie wierzymy w „fałszywą” nadzieję. Chociaż z pewnością nie możemy przewidzieć co dane dziecko osiągnie, nie wierzymy, że jakiemukolwiek dziecku czy rodzicowi służy, kiedy inni z góry decydują, czego dziecko nie osiągnie. Żaden rodzic nie powinien nigdy musieć przepraszać za wiarę w swoje dziecko. My również za to nie przepraszamy.

   • Autyzm nie jest zaburzeniem zachowania:

jest zaburzeniem relacji i interakcji. W swoich podstawach autyzm jest neurologicznym wyzwaniem, przy którym dzieci mają problem z relacjami i kontaktem z osobami wokół nich. Większość ich, tak zwanych, wyzwań w zachowaniu pochodzi z tego deficytu w relacjach. Dlatego nasze dynamiczne, entuzjastyczne, zorientowane na zabawę metody koncentrują się tak intensywnie na socjalizacji oraz budowaniu porozumienia. Oczywiście chcemy, byś czerpał radość ze swego dziecka, ale co nawet bardziej istotne, chcemy by twoje dziecko cieszyło się Tobą.

   • Motywacja, a nie powtarzanie, jest kluczem do uczenia się

Wiele tradycyjnych sposobów terapii działa wbrew naturze, sadzając dziecko i usiłując uczyć je poprzez niekończące się powtarzanie. My zamiast tego odkrywamy unikalną motywację każdego dziecka oraz wykorzystujemy ją do uczenia naszych dzieci umiejętności, których potrzebują się nauczyć. W ten sposób osiągamy gotowość dziecka do uczestnictwa, jak również dłuższą koncentrację uwagi oraz wzmocniony proces zapamiętywania i generalizowania umiejętności.

   • Zachowania „stymulujące” Twojego dziecka mają duże znaczenie i wartość.

Mamy głęboką akceptację i szacunek dla naszych dzieci. Umożliwia nam to sięgnięcie poprzez przepaść oddzielającą ich świat od naszego, poprzez działanie w sposób śmiały i nadzwyczajny. Zamiast powstrzymywać, dołączamy do powtarzających się, wyłączeniowych i rytualnych zachowań dzieci. Działając w taki sposób budujemy porozumienie i więź, platformę dla całej przyszłej edukacji i rozwoju. Uczestniczenie z dzieckiem w tych zachowaniach ułatwia kontakt wzrokowy, rozwój społeczny oraz włączenie innych do gry.

 • Rodzic jest najlepszym zasobem dziecka.

Pomimo, że mieliśmy możliwość pracy z wieloma bardzo wspierającymi, troskliwymi i pomocnymi specjalistami, nie widzieliśmy jeszcze nigdy niczego porównywalnego do mocy rodzica. Nikt inny niż rodzic nie potrafi dobrać niezrównanej miłości, głębokiego oddania, długoterminowego zobowiązania oraz codziennego doświadczenia do ich dziecka. Dlatego też zależy nam na wzmacnianiu rodziców. Prawdą jest, że większość naszego czasu i energii spędzamy na zapewnieniu rodzicom treningu postawy wobec dziecka, wysłuchując tego co mają nam do powiedzenia oraz zapewniając im trening umiejętności, tak by byli w stanie pomóc swoim dzieciom jak nikt inny. Pomagamy rodzicom być pewnymi siebie kierownikami i nauczycielami własnego programu dla swoich dzieci.

   • Twoje dziecko może rozwijać się w odpowiednim otoczeniu.

Większość dzieci ze spektrum autyzmu jest wysoce przestymulowanych przez nadmiar zakłóceń, których większość z nas nawet nie zauważa. Pokazujemy ci jak stworzyć optymalne środowisko do uczenia, tak by owe zakłócenia zostały wyeliminowane, a interakcje ułatwione. Dodatkowo, pokój pracy/zabawy znacznie redukuje „przepychanki” w walce o uzyskanie kontroli, które hamują postępy i użyteczną interakcję. A zatem odpowiednie otoczenie ułatwia nie tylko uczenie się, ale także uzyskanie przyjemności z interakcji, do której tęsknią rodzice. Dziecko może odkryć przyjemność z bycia w kontakcie z inną osobą, jak również z uczenia się.

   • Rodzice oraz profesjonaliści są najbardziej efektywni kiedy czują się komfortowo z ich dzieckiem, gdy są optymistyczni wobec możliwości ich dziecka oraz pełni nadziei w stosunku do przyszłości ich dziecka.

Często rodzice otrzymują prognozy, które są przerażające i negatywne. Mówi się im czego ich dzieci nigdy nie zrobią i nigdy nie będą mieli. Nie wierzymy, że ktokolwiek ma prawo mówić rodzicowi czego ich dziecko nie osiągnie. Pomagamy rodzicom skoncentrować się na ich postawie oraz na odzyskaniu ich optymizmu i nadziei. Pomagamy im dostrzec potencjał w ich dziecku, a potem „ pójść po złoto”. Z tej perspektywy widzimy, że wszystko jest możliwe. Dodatkowo, profesjonalni opiekunowie często nie są wyposażani w zasoby, instrukcje czy wsparcie, którego potrzebują, by pomoc dzieciom, z którymi pracują. Rozumiemy presję, z którą wielu specjalistów ma do czynienia i oferujemy unikalną perspektywę postawy, która umożliwia odczucie „zreenergetyzowania” i wyposażenia we wspaniałe narzędzia pomocy dla swoich uczniów.

   • The Son-Rise Program® może być efektywnie łączony z innymi dodatkowymi terapiami takimi, jak interwencje biomedyczne, terapia Integracji Sensorycznej, zmiany diety (bezglutenowa, bezkazeinowa), terapia Integracji Słuchowej i inne.

The Son-Rise Program® jest zaprojektowany tak, by był dopasowany do potrzeb każdego dziecka. W czasie pracy z tysiącami dzieci postawionych przed szerokim wachlarzem wyzwań, zaobserwowaliśmy, że kiedy dodatkowe terapie są dołączane i stosowane z pomocą zasad The Son-Rise Program®, interwencja jest jeszcze bardziej efektywna niż wtedy, gdy owe terapie przeprowadzane są indywidualnie. Niektóre poglądy, zawierające zasady i techniki przeciwstawne do naszego podejścia, okazały się zmniejszać efektywność programu oraz wprawiały dziecko w zdezorientowanie. Nasi pracownicy pomagają każdej rodzinie w określeniu najbardziej efektywnej interwencji dla ich dziecka.