Start Up – kurs podstawowyIMG_0015

The Son-Rise Program® Start Up

jest 5-dniowym grupowym kursem dla rodziców, krewnych, specjalistów oraz innych osób pragnących ułatwić znaczny rozwój swoich dzieci (w wieku od 18 miesięcy do 60 lat) z autyzmem, ze spektrum zaburzeń autystycznych, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zespołem Aspergera, wysoko funkcjonującym autyzmem lub innymi podobnymi trudnościami rozwojowymi.

Ekscytujące, inspirujące i różnorodne prezentacje grupy doświadczonych i oddanych nauczycieli dostarczą Ci technik, motywacji i wiedzy zdobywanej przez lata pracy z tysiącami rodzin i dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych. Po ukończeniu kursu będziesz dysponował/a wszystkimi narzędziami potrzebnymi do zaprojektowania i prowadzenia Twojego własnego domowego Programu Son-Rise, jak również umiejętnościami i postawą pomagającymi mieć wpływ na rozwój Twojego dziecka we wszystkich obszarach związanych z uczeniem się, komunikacją i nabywaniem umiejętności.

Nauczysz się:

  • Stwarzać ciepłą, pełną zabawy relację i więź pomiędzy Tobą a Twoim dzieckiem i innymi członkami rodziny, przyjaciółmi, nauczycielami.
  • Budować komunikację Twojego dziecka, język, interakcje społeczne oraz przyjemność z przebywania z ludźmi.
  • Zwiększać motywację i chęć współpracy Twojego dziecka.
  • Wykorzystywać efektywne techniki uczenia się aby umożliwić Twojemu dziecku osiągnięcie konkretnych celów edukacyjnych.
  • Być najbardziej efektywnym facylitatorem i/lub kierownikiem programu jakim możesz być poprzez tworzenie oraz utrzymywanie postawy nadziei i optymizmu, pozostając skupionym i zainspirowanym, dbając o siebie.
  • Przyjmować nieosądzającą i optymistyczną postawę w stosunku do Twojego dziecka.
  • Stawać się efektywnym źródłem rozwoju dla twojego dziecka.

Tekst jest tłumaczeniem ze strony Autism Treatment Center of America®